Energetické úspory v rámci skládky

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017603:

 

„Energetické úspory v rámci skládky“

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetický úspor v rámci procesů na deponii stavebních odpadů, kterou společnost STAVBY TRNKA s.r.o. provozuje na pronajatém pozemku v k. ú. Dýšina. Těchto úspor bude dosaženo výměnou stávajících zastaralých technologií za nové, energeticky úspornější stroje.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva, tedy motorové nafty, ale také častou údržbu a drobné opravy, aby byly stroje stále udržovány v chodu. Stávající stroje jsou vcelku efektivní z hlediska absolutních hodnot dosahovaných výkonů, ale vzhledem k jejich věku a opotřebení je jejich poměrná (ve smyslu přepočtu na zpracovaný odpad) energetická efektivita zásadním slabým místem v celém procesu. Hlavní příčinou je nejen stáří strojů a tím i jejich motorových jednotek, ale také náročný provoz ve zpracovatelském procesu.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby energie a ke snížení jednotkových variabilních nákladů na zpracovatelský proces. Nově pořizované technologie budou nejen výrazně energeticky méně náročné, ale také vhodnější pro daný typ činnosti, takže stejný objem zpracované suroviny bude odbaven efektivněji a kvalitněji.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

• zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

• snížení spotřeby energií

• snížení emisí CO2

• snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)

• zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do poloviny roku 2020. 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.