Recyklace SDO

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023242:  

 

„Recyklace SDO ve společnosti STAVBY TRNKA s.r.o.“

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny a je zaměřen na pořízení pásového rypadla s příslušenstvím v podobě drtící lopaty chráněné světovým patentem. Tato technologie bude využita k recyklaci stavebních a demoličních odpadů přímo v rámci staveb, a to za účelem drcení těchto odpadů a druhotného využití vzniklého materiálu v rámci vlastní stavební činnosti. Technologie bude využita především u lokálních aplikací, kde se tato technologie jeví nejefektivněji, a také jako jediná vhodná. Místem realizace projektu je pozemek p.č. 1295/1 v k.ú. Tymákov.

Projekt řeší problém recyklace SDO vznikajících v rámci vlastní činnosti společnosti. Tyto v současné době nejsou recyklovány a jsou ukládány na skládky nebo do externích recyklačních zařízení. Hlavní příčinou problému je chybějící vlastní technologie, která by mohla recyklaci zajistit.

Díky realizaci projektu žadatel získá technologii, která zvládne SDO drtit - recyklovat přímo v místě stavby, aby nebylo nutné tento odpad odvážet na skládku, ale bylo možné jej využít přímo v místě stavby jako recyklovaného materiálu.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2021. 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.