Referenční stavby

Zemní práce

 • HTÚ na halu Plzeń Jateční - Dřevo Trust s.r.o. 
 • Zemní práce (bytové a rodinné domy v Újezdu u Plzně) 
 • Hloubení retenční nádrže na Tescu Plzeň
 • Zemní práce na ČOV Dobřany
 • Těžba cihlářské suroviny v cihelně:
            - Chrást ... 170 000 m3
            - Sedlčany ... 130 000 m3
            - Kryry ... 550 000 m3
            - Český Brod ... 85 000 m3
 • DS – úsek Sulkov – obchvat Plzeň ... 195 000 m3
 • DS – Holding – dálniční úsek – obchvat Plzně ... 275 000 m3
 • DS – Holding – přivaděč Litice ... 165 000 m3
 • Přípravné práce Carrefoure – Borská pole ... 55 000 m3
 • Výstavby komunikací – Borská pole
 • Výstavby komunikací a příjezdová cesta – skládka Vysoká
 • Výstavby retenční nádrže – skládka Vysoká
 • Opravy a rozšíření lesních cest – Bušovice
 • Skrývkové práce v kamenolomu Úhošťany u Kadaně ... 140 000 m3
 • Otevření pískovny ve Rvanicích u Postoloprt ... 330 000 m3
 • Skrývkové práce v pískovně Straškov ... 470 000 m3
 • Skrývkové práce v kamenolomu Smrčí ... 205 000 m3
 • Skrývkové práce v cihelnách Chrást, Kryry a Sedlčany
 • Skrývkové práce v kamenolomu Košťálov ... 125 000 m3
 • Skrývkové práce v kamenolomu Horní Řasnice ... 5 000 m3
 • Těžba + navážka v kamenolomu Úhošťany   
 • Rekultivace plochy Geis ... 95 000 m3
 • Zemní práce a terénní úpravy v Holýšově ... 33 000 m3
 • Technologická navážka v kamenolomu Úhošťany – 3 roky   
 • Obchvat Třemošné ... 110 000 m3
 • Cyklostezka Kladno ... 2 km
 • Berger – Horažďovice předměstí – nádraží
 • Žel. Stavebnictvo Bratislava – Žel. Ruda – Klatovy – rekonstrukce železniční traťě
 • Imos Brno – zemní práce pro výstavbu haly Saint-Gobain Hořovice komplet
 • METROSTAV – zemní práce + doprava koridor – Rokycany – Plzeň
 • Iko -  zemní práce + povrchové úpravy  - Plzeň
 • Berger – rekonstrukce žel. tratě Plasy
 • Eurovia – doprava asfaltových směsí
 • Eurovia – pomocné zemní práce
 • ŽSD – zemní práce (skrývka + doprava)

Výstavba skládek + rekultivace

 • Rekultivace na skládce Břasy
 • Výstavba skládky a rekultivace na skládce INGEO Vysoká/1997-2009 ... 550 000m3
 • Výstavba skládky Modlany
 • Sanace sesuvu svahu skládky ve Starém Plzenci
 • Rekultivace v cihelně Sedlčany a Chrástu
 • Rekultivace v cihelně v Radlicích
 • Rekultivace v kamenolomu Úhošťany
 • Rekultivace skládky Modlany
 • Přetěžování hráze Košťálov
 • Biodegradační plocha skládky Vysoká
 • Rekultivace a rozšíření skládky Košťálov 10.11. a 12. etapa
 • Rekultivační hráz Košťálov
 • Kompostárna Modlany
 • Kompostárna Vysoká
 • Rozšíření skládky Vysoká Pec
 • Výstavba nové kazety č. 8 na skládce Vysoká - 230 000 m3
 • Rekultivace skládky Vysoká

Demolice

 • Demolice cihelny v Hostovicích
 • Demolice Chemického závodu v Plzni, Cvokařské ulici + odstřel 40 m komínu
 • Demolice cihelny v Sedlčanech
 • Demolice objektů v cihelně Kryry
 • Demolice palebního postavení v Tachově
 • Demolice vojenských objektů v Lomu u Tachova
 • Demolice a sanace starých benzínových pump Rumpold
 • Demolice objekt v Třemošné – LIDL
 • Demolice bývalého zemědělského statku Ejpovice – GEIS
 • Demolice areálu Škoda Plzeň
 • Demolice ovčína Luhov
 • Demolice vepřína Smědčice
 • Demolice vepřína Nebřeziny – Plasy

Výstavba inženýrských sítí

 • Kanalizace na výstavbu obchvatu Chrástecká ulice (Plzeń)
 • Příjezdová komunikace 400m RD Tymákov
 • Skrývka ornice na pozemku 5 ha, příprava na výstavbu 18 bytových domů
 • Výstavba lesních a polních cest
 • Kanalizace v Hranicích u Aše
 • Inženýrské sítě v Černicích pro 30 rodinných domů + příprava komunikací
 • Plynovod kutná Hora
 • Přeložení kanalizací v Chotěšově
 • Kanalizace na Barrandově pro rodinné domy
 • Odvodnění plochy pod parkovištěm pro kamiony ve Cvokařské ulici v Plzni
 • Inženýrské sítě v Černicích 1,5 km
 • Parkoviště pro kamiony ve Cvokařské ulici v Plzni
 • Zpevnění plochy na tankodromu ve Strašicích
 • Kanalizace na stavbě Olympia Černice
 • Kanalizace inženýrské sítě Stod
 • Kanalizace Starý Plzenec
 • Výstavba komunikací u RD Černice
 • Výstavba komunikací RD Chýně
 • Výstavba komunikací RD Černice
 • Výstavba komunikace skládka Vysoká
 • Kanalizace Plzeň – Černice
 • Kanalizace Plzeň – Radčice
 • Výstavba vnitro areálových komunikací firmy DOFI MK Rokycany
 • Oprava místních komunikací v obci Újezd u Svatého Kříže
 • Rozšíření čerpací stanice TANK ONO v Kbelnici
 • Rekonstrukce komunikací Beroun – ulice Preislerova, Kolárova, Beroun Jarov)

Vodohospodářské stavby

 • Odbahnění rybníka + oprava hráze v Makově u Klatov 
 • Zemní práce a pokládka vodovodu Krušné hory v délce 3km 
 • Odbahnění rybníka Březí u Domažlic 
 • Odbahnění rybníka Drahotín + výstavba výpustě a hráze
 • Odbahnění rybníka ve Smědčicích
 • Úprava vodovodního toku řeky Klabavy
 • Výstavba hrází na řece Klabavě a zpevnění břehů
 • Protipovodňová opatření ve Starém Plzenci
 • Výstavba jezu povodí Berounky

Výrobní a skladovací objekty

 • HTÚ na akci Elfetex Plzeň 
 • HTÚ na akci NEXEN Žatec 140.000 m3
 • HTÚ na akci Kaufland Rakovník 
 • Garáž na kompaktor – skládka Vysoká
 • Výrobní hala Holešov – Wuppermann
 • Skladovací hala Nokia – Ejpovice
 • Skladovací hala Nokia II a General Parcel hala – Ejpovice
 • Skladovací objekt Omega, Plzeň, Cvokařská ulice

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.